WITAMY W ACTIVE SCHOOLProgram edukacyjny oparty jest o podstawę programową zalecaną przez MEN, uwzględniamy ją przy opracowywaniu naszego autorskiego programu nauczania
Zwiększony wymiar zajęć polonistycznych i matematycznych na każdym szczeblu edukacyjnymDwujęzyczny program nauczania:

 • CLIL – Content and Language Integrated Learning czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowe, to scalanie treści poszczególnych przedmiotów z językiem angielskim. To zdobywanie nowej wiedzy i jednoczesne obcowanie z językiem obcym, uczenie się i używanie go w różnych sytuacjach. W tym podejściu wybrane treści zostają przedstawione na lekcjach w języku angielskim, dzięki czemu dzieci traktują język obcy jako naturalne narzędzie uczenia się i komunikacji
 • Na poziomie I - III każda klasa jest prowadzona przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz przez native speakera
 • Codzienne zajęcia angielskiego polegają na wspólnej pracy i zabawie w tym języku - konwersacje, śpiew, zajęcia tematyczne, wszystko aby na bieżąco ćwiczyć umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach i w praktyce wykorzystywać nabywane umiejętności


Drugi język obcy już od klasy I, a dla wszystkich chętnych - nauka języka migowego

Stałe zajęcia dodatkowe, to - oprócz warsztatów archeologicznych, koncertów Filharmoników i przedstawień teatralnych, również:
Przedsiębiorczość:
 • To rozbudzanie przedsiębiorczości dzieci i młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań tą dziedziną
 • To planowanie i organizowanie pracy, skuteczne porozumiewanie się, efektywna współpraca w zespole, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie decyzji,
  posługiwanie się technologią informacyjną i rozwijanie zainteresowań
 • To wspieranie w zrozumieniu znaczeń podstawowych mechanizmów rynkowych, związanych m.in. z pieniądzem, bankowością, oszczędzaniem, zarządzaniem kapitałem
 • To rozumienie roli i znaczenia reklamy, a w ten sposób przygotowanie do jej świadomego i odpowiedniego odbioru

Wiedza o świecie:
 • To rozbudzenie w uczniach ciekawości i chęci do poznawania świata
 • To wzbudzenie zainteresowania podróżami
 • To zdobywanie wiedzy na temat pojęć geograficznych
 • To zabawy z mapą
Zajęcia sportowe:
 • Szereg możliwości i aktywności na świeżym powietrzu, gimnastyka i zajęcia oparte o piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, badminton
 • Nauka oraz doskonalenie pływania i jazdy na łyżwach, joga
 • Zależy nam aby zajęcia te stały się procesem, podczas którego uczniowie odkrywają swoje predyspozycje, umiejętności i preferencje oraz dokonują wyborów dotyczących sposobu angażowania się w aktywności fizyczne, również ucząc się funkcjonowania w zespole
Organizujemy uczniom - w szerokim i rozbudowanym zakresie - kontakty z bliższym i dalszym środowiskiem społecznym, przyrodniczym i kulturowym, w celu rozbudzenia ich zainteresowań i ciekawości twórczej oraz umożliwienia im aktywnego uczestnictwa w życiu (warsztaty, wycieczki, spacery, wywiady, spotkania z rówieśnikami oraz ciekawymi osobami dorosłymi)

NIEKTÓRE Z WYKORZYSTYWANYCH METOD


Metoda projektu edukacyjnego
Zaciekawienie i nauczenie zadawania pytań jest najprostszą drogą rozwoju.
Zachęcanie uczniów do samodzielności i powstrzymywanie się od podawania gotowych rozwiązań.
Uczniowie „uczą się, jak się uczyć” oraz współpracują w zespołach, poszukując rozwiązania problemów, z którymi stykają się w świecie pozaszkolnym. Problemy te mają zaciekawić uczniów i zaangażować ich w działalność poznawczą.
Zastosowanie piłek równoważnych
Piłki terapeutyczne - równoważne, wymuszają utrzymanie prawidłowej postawy ciała podczas pracy przy stolikach lub ławkach. Siedzenie na piłce wymusza u dziecka pozycję wyprostowaną i aktywną pracę mięśni, dzięki czemu wzmacniając je nie jest narażone na wady kręgosłupa. Ponad to, dzięki piłce dzieci mogą łatwo - i skutecznie, uzewnętrznić i zaspokoić potrzebę ruchu, gdy organizm zasygnalizuje taką potrzebę. Piłka ułatwia dzieciom koncentrację w trakcie ćwiczeń w pisaniu, czytaniu czy liczeniu. Pozwala w naturalny sposób skupić się nad wykonywanym zadaniem.
Zastosowanie piłek równoważnych ma na celu przede wszystkim:
- wzmocnienie mięśni dziecka
- poprawę koordynacji ruchowej i koncentracji uwagi
- zwiększenie stabilności ciała
- doskonalenie zmysłu i poczucia równowagi
- kształtowanie prawidłowej postawy
- integrację obu półkul mózgowych
- uaktywnienie półkuli „leniwej”
Ponadto:
- urozmaica i uatrakcyjnia zajęcia
- wyzwala pozytywne emocje
- sprzyja dobremu nastrojowi uczniów
- wpływa na rozluźnienie mięśni kręgosłupa
- ułatwiaj rozluźnienie i rozciągnięcie mięśni, które trudno uaktywnić.
Nauka przez doświadczenie:
Realizujemy program, w którym nauka i zabawa oparte są na rzeczywistym doświadczaniu
Podejście "hands-on" umożliwiające uczniom naukę poprzez działanie
Każdy może dotknąć, sprawdzić i samodzielnie odkryć pod czujnym okiem nauczyciela, dzięki temu szybciej zrozumie materiał i lepiej go zapamięta - a to z pewnością ułatwi dalszą naukę
Zajęcia w grupie i prezentacje
By już od najmłodszych lat wystąpienia publiczne były naturalne i przyjemne. Wspólnie oswajamy tremę, stres oraz wszelkie obawy, związane zarówno z występem, jak i z wystąpieniem.