WITAMY W ACTIVE SCHOOLTo szkoła, którą pokocha każdy uczeń….
To nauczyciele z pasją, każdy wyjątkowy, każdy przekazujący i pozostawiający swemu uczniowi cenne wartości na całe życie….
To budowanie przyjaznej atmosfery, tak aby szkoła była miejscem, do którego uczeń będzie przychodził z przyjemnością….
To miejsce, w którym dajemy naszym uczniom impuls, żeby CHCIELI się uczyć…
To równocześnie lepsze samopoczucie i prestiż, zadowolenie z poziomu i jakości zdobywanej wiedzy oraz nowych umiejętności….


Active School to szkoła, która na bieżąco i aktywnie wychodzi naprzeciw zmieniającym się czasom, potrzebom i wymaganiom

W naszej szkole zapraszamy uczniów do wspólnej podróży edukacyjnej - inspirującej, rozwijającej, bawiącej, zachęcającej i umożliwiającej osiągnięcie pełnego potencjału każdemu dziecku.

Oferujemy starannie dopracowany, szeroki i zrównoważony program nauczania, oparty na doświadczaniu, dociekaniu, eksperymentowaniu, poszukiwaniu, odkrywaniu i poznawaniu. Nauka przez doświadczanie jest zdecydowanie skuteczniejsza niż poprzez bierne przyjmowanie wiedzy, a edukacja nie musi odbywać się jedynie w murach szkoły.

Uczymy tolerancji i wyrażania siebie, okazywania własnych emocji, wyrażania własnego zdania, osobistych opinii i poglądów, umiejętnej dyskusji na odpowiednim poziomie, pokazującej wartość i wagę argumentów oraz podkreślających siłę słów. Uczymy wzajemnego szacunku i zrozumienia, poszanowania godności, praw oraz właściwego traktowania drugiego człowieka, emapatii i tolerancji. Uświadamiamy różnorodność w otaczającym nas świecie, wartości, a także prawa i obowiązki - względem siebie, drugiego człowieka, zwierząt, przyrody - wszystkiego co nas otacza. W naturalny sposób pokazujemy i utrwalamy zasady mądrego, świadomego i aktywnego dbania o siebie, naszych bliskich, okolicę, miasto, ojczyznę i planetę, by z radością, w sposób mądry współtworzyć otaczający nas świat.

W Active School dajemy przestrzeń i warunki do rozwoju, zaszczepiamy w uczniach prawdziwą chęć zdobywania wiedzy, odkrywania własnych możliwości, pokonywania trudności i czerpania satysfakcji ze zdobytej wiedzy i nowych umiejętności.

Wiemy, że dziecku łatwiej angażować się i brać odpowiedzialność za to czego CHCE się uczyć - niż za to co jest mu narzucone.

Szanujemy indywidualne tempo i rytm rozwoju ucznia, indywidualny sposób przyswajania wiedzy, indywidualne wzorce i modele uczenia się….
 

WIERZYMY W NASZYCH UCZNIÓW

 
Stworzyliśmy w szkole przestrzeń do tego, aby uczniowie uczyli się także od siebie nawzajem, aby dobre relacje i umiejętność życia w grupie były równie ważne i stanowiące wartość - jak osiągnięcie celu, wykonanie zadania…

Jeśli młodego człowieka coś zainteresuje - wtedy może wszystko! „Musisz!” zabija „CHCĘ”. Im bardziej zmuszamy dzieci do zrobienia czegoś, tym mocniej postrzegają to jako coś z gruntu nieatrakcyjnego (i dotyczy to przecież nie tylko dzieci...)

u nas dzieci CHCĄ się uczyć!


ZAPRASZAMY